EY/HVG Governance Zorgscan

 

Opent de nieuwe code de deur naar de gewenste governance?
Sinds 1 januari 2017 is de Governancecode Zorg 2017 van kracht.
De code luidt een nieuwe fase in voor governance in de zorg en laat zien dat zorgaanbieders lessen trekken uit incidenten die zich hebben voorgedaan.

De nieuwe code schenkt veel aandacht aan cultuur en gedrag, waarden en normen, medezeggenschap en dialoog. Alle bestuurders en toezichthouders in iedere deel-sector van de zorg hebben met de nieuwe code te maken, zowel binnen de eigen organisatie als richting de stakeholders.

De Governancecode Zorg 2017 is gebaseerd op zeven principes die zijn vastgelegd in de (gedrags)regels.
Het ‘pas toe of leg uit beginsel’ van de oude Zorgbrede Governancecode is niet meer van toepassing. De principes van de nieuwe code zijn leidend, waardoor afwijking niet meer aan de orde is (‘pas toe’ beginsel).

Een andere belangrijke wijziging is het onderdeel cultuur & gedrag.
De EY/HVG Governance Zorgscan biedt uw organisatie inzicht in hoe het met de governance binnen uw organisatie gesteld is. In onze EY/HVG Governance Zorgscan wordt ook stilgestaan bij het onderdeel cultuur en gedrag. In weinig tijd kunt u de governance binnen uw zorgorganisatie checken! De EY/HVG Governance Zorgscan leidt tot een rapport over de naleving van de Governancecode Zorg, de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi), het Uitvoeringsbesluit WTZi en de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen binnen uw organisatie. Het rapport biedt uw organisatie concrete aanknopingspunten voor verbetering en implementatie van de Governancecode Zorg 2017 die wij graag persoonlijk met u bespreken.
 

Bij eventuele vragen kunt u altijd contact opnemen met:

 

 

Martin Buitenhuis | EY Board & Governance Services | Sr. Manager

Phone +31 6 4381 4747
Mail martin.buitenhuis@nl.ey.com
Internet EY

 

Thari van den Berg | HVG Law | Advocaat

Phone +31 6 21251502
Mail thari.van.den.berg@hvglaw.nl
Internet HVGlaw

 

 Disclaimer

 

Ik wil de HVG Governance Zorgscan invullen